Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Zastara – osiguranje od automobilske odgovornosti - regresno pravo osiguratelja – kada zastarijevanje počinje teći (čl. 215. ZOO/05)

Pravo zahtijevanja isplate regresnog duga od svog osiguranika vezano je uz trenutak isplate naknade štete oštećeniku, pa kada osiguratelj tu naknadu isplaćuje u više navrata tijekom određenog razdoblja tada se prigovor zastare navedene tražbine primjenom trogodišnjeg roka ocjenjuje zasebno prema sva...

 za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje osoba – životno osiguranje – dužnost prijavljivanja okolnosti značajnih za ocjenu rizika (čl. 907. ZOO)

Osiguratelj ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju života i isplatiti ugovaratelju osiguranja samo tzv. matematičku pričuvu zbog nenamjernog propusta ugovaratelja osiguranja da mu predoči sve relevantne okolnosti vezane uz procjenu rizika na temelju kojih osiguratelj utvrđuje temeljne uvjete ugovornog odnosa.

 za članove

Ugovor o osiguranju – prestanak ugovora raskidom – učinci raskida (čl. 342 ZOO)

Kad je ugovor o osiguranju prestao raskidom, protekom roka od 90 dana od dospijeća prve neplaćene premije, više ne postoji obveza tuženice u pogledu plaćanja premije osiguranja, pa tužitelj nema pravo na premije koje bi dospjele nakon raskida ugovora.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja – uništenje stvari putnika (čl. 22. ZOOP)

Osiguratelj odgovara putniku za sva oštećenja i uništenja stvari koje su se nalazile u vozilu, ali ne i za stvari koje su predane u svrhu prijevoza.

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – zbog povrede prava osobnosti – kad se ne može tražiti vraćanje (čl. 1117. ZOO)

Kada su odredbom članka 1117. ZOO izričito propisani slučajevi povreda prava osobnosti i da se ne može zahtijevati povrat neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, ako je isplata izvršena poštenom stjecatelju, tada se krug povreda prava osobnosti ne može proširiti na druge slučajeve izvan te zakonske odredbe.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – neosigurano vozilo – pojam (čl. 3. ZOOP)

Neosigurano vozilo je ono vozilo kojem je trajanje osiguranja isteklo, a novi ugovor o osiguranju nije produžen u počeknom roku od 30 dana, jer ono postaje neosigurano vozilo tek nakon isteka počeknog roka od 30 dana od trenutka kada je trajanje osiguranja od automobilske odgovornosti isteklo.

 za članove

Ugovor o osiguranju života – namjerno prešućivanje okolnosti značajnih za ocjenu rizika – poništaj ugovora (čl. 932. ZOO/05)

Ukoliko je namjerno (prijevarno) prešućena činjenica u uzročnoj vezi s nastankom štete (osiguranim slučajem) tada štetu valja pripisati namjernom ili prijevarnom postupanju osiguranika.

 za članove

Pomorsko osiguranje – osigurani slučaj – interes na predmetu osiguranja (čl. 685. PZ)

Osiguranik može tražiti naknadu za nastalu štetu koja je pokrivena osiguranje samo ako je imao interes na osiguranom predmetu u trenutku nastupanja osiguranog slučaja ili ako ga je stekao nakon toga.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – važeća vozačka dozvola (čl. 24. ZOOP)

Vozač ima pravo upravljati samo onim vozilima i kategorijama vozila koje su upisane u vozačku dozvolu, a prava iz osiguranja osiguranik gubi ako nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – vozačka dozvola – gubitak prava iz osiguranja (čl. 21. ZOOP)

Osobe koje su stekle sve uvjete za izdavanje vozačke dozvole su jednako osposobljene za sudjelovanje u prometu i upravljanjem vozilima određene kategorije za koje imaju položen vozački ispit, a sama okolnost da je izdana vozačka dozvola, služi da bi se utvrdio identitet vozača, odnosno da bi se identificirala osoba koja je osposobljena za upravljanje vozilima određene kategorije, a ne jedino u svrhu dokazivanja sposobnosti vozača.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Ovo su najsigurnije zemlje u svijetu, evo gdje je Hrvatska
 2. Hrvati će morati na testove za otkrivanje raka. Tko neće, plaćat će skuplje zdravstveno
 3. 80% investicija europskih osiguratelja čine društva iz Francuske, Njemačke, UK i Italije
 4. Što je podiglo cijenu tehničkih u Srbiji? Procedure ili osiguranje?
 5. Triglav Grupa: Bruto dobit 8% veća u prvih devet mjeseci 2018.
 6. Tržište osiguranja u RH za listopad 2018.
 7. Odgoda provedbe IFRS 17 do 1. siječnja 2022.
 8. API kao dio distribucijske strategije osiguranja
 9. Zbornik - Hrvatski dani osiguranja 2018.
 10. Insurance Europe: Objavljena statistika europskog osiguranja za 2017.
 11. Allianz u trećem tromjesečju 2018. godine ostvario operativnu dobit u iznosu od 3 mlrd. eura
 12. EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije
 13. Još jedan osiguravatelj u BiH mijenja korporativni identitet
 14. Pravni značaj listine „Informacije ugovaratelju osiguranja o osiguranju imovine“
 15. Zastara – osiguranje od automobilske odgovornosti - regresno pravo osiguratelja – kada zastarijevanje počinje teći (čl. 215. ZOO/05)
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe
vlaja | 16.2.2018. 17:17:14
Osiguranje usjeva i plodova
andrea_ | 14.2.2018. 08:55:10
nalet/udar divljači